fc2带鼻罩的梨奈是谁

fc2带鼻罩的梨奈是谁

《难经》又谓∶人病脉不病,虽困无害。(按∶肾气丸,即滋阴利水之剂。

故凡风势之来,其风之头最厉,急入户避之;即卒无可避,亦宜谨护口鼻为佳。可见六经有中风表证,即皆有伤寒表证。

(论六经、五脏不能强合)三阴三阳者,天之六气也,而人身之血气应焉。故治虚邪者,当先顾正气,正气存则不致于害,且补中自有攻意,盖补阴即所以攻热,补阳即所以攻寒。

急宜滋润肝肾,清宣肺胃,开结行瘀,杀虫。故知少阳非忌汗也。

其轻者,拟方如下∶熟附片、龙骨各四钱,乌药、九节菖蒲各三钱,桂枝、牛膝各二钱,木瓜、吴萸各一钱,细辛、沉香各六分。 五味子所以敛肺而降逆,使气归根也。

胜之为病轻,复之为病重;胜则所不胜者,顺受其克,复加报怨仇焉,此不可不知也。待至攻去其邪,里邪势杀,而后以补药尽其余焰,故效捷而亦无余患也。

Leave a Reply